Omskyltning i Rådhuset

24 april 2014

skyltar, skyltning, plastskyltar, metallskyltar, frigolitskyltar

Vi har nyligen färdigställt en större uppdatering av hänvisningsskyltar i Rådhuset/Stockholms tingsrätt. I skyltningen ingick bland annat funktionsskyltar, informationsskyltar, fasadskyltar.