Integritetspolicy

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig, för att underlätta och upprätthålla a ärsrelationen med dig, behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/679.

Vi arbetar nästintill uteslutande med företagskunder, vilket är informationen vi premierar att spara (före dina mer personliga uppgifter). Här kan du läsa mer om hur vi gör detta, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem

Personuppgiftsansvar

Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter är Danning Tenn Produktion AB med organisationsnummer 559050-0582, ägare av varumärket Sign Up Form & Dekor. Danning Tenn Produktion AB har följande kontaktuppgifter:

E-post:
Telefon: 070-845 84 08
Post: Danning Tenn Produktion AB, Sågvägen 7, 11440 Åkersberga
Webbadress: signup.nu

Om du kontaktar oss via e-post eller på annat sätt kan vi komma att behandla personuppgifter som du aktivt lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter (t ex e-postadress, adress och telefonnummer) samt sådan ytterligare information som du väljer att lämna till oss i samband härmed. Behandlingen i dessa fall sker för att kunna hantera, administrera och besvara kommunikation från dig. Personuppgifter som lämnas när du kontaktar och kommunicerar med oss sparas bara till dess att det ärende som kontakten gäller är avslutat.

Information om din användning av webbplatsen

När du använder vår webbplats lagrar vi information om användningen som vi sedan analyserar på en anonymiserad nivå. Denna information inkluderar hur du använder vår webbplats, t ex hur du söker, scrollar och navigerar på webbplatsen. Ändamålet med vår behandling är att bättre förstå användningen av vår webbplats för att kunna ge dig en mer användarvänlig upplevelse, för att förbättra webbplatsen och för att få och analysera statistik över användningen av vår webbplats. Behandlingen sker utifrån vårt berättigade intresse av att förstå och förbättra vår webbplats och din upplevelse av den. Informationen sparas under 12 månader från insamlandet.

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om din enhet och uppkoppling till webbplatsen samt din användning av webbplatsen. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identi erare. Ändamålet med vår behandling är att anpassa visningen av våra webbsidor till den enhet du använder och för att kunna utföra och hantera förfrågningar från din enhet under det att du surfar på vår webbplats. Behandlingen sker för att vi ska kunna tillhandahålla dig vår webbplats på ett optimalt sätt. Informationen sparas under det att du är inne på vår webbplats om inte annat anges i vår cookiepolicy.

Cookies och liknande teknik

Vi använder oss av cookies och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om våra användare. Vi samlar in statistik via Google Analytics om antalet besökare på webbplatsen, deras operativsystem, webbläsare och vilken version det är av dessa vilket används för att förbättra webbplatsen.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen så som de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter till information, rättelse, blockering och radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Då vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke på det sätt som anges i denna integritetspolicy eller genom att kontakta oss på nedan adress.

Som kund hos Danning Tenn Produktion AB och om du skickat in formulär har du alltid rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag om den information som finns registrerad av dig.

Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade, detta sker via e-post till

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ändringar i den här integritetspolicyn för signup.nu förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2023-08-22.